WOZ

“Ook een te hoge WOZ-waarde voor uw woning of bedrijfspand?”

Is de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsruimte te hoog vastgesteld? En hebt u geen tijd en/of ervaring om een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de gemeente? De WOZ-waarde van onroerend goed wordt in de komende jaren alleen maar belangrijker voor diverse belastinggrondslagen. Een verlaging van uw WOZ-waarde kan u dan ook wezenlijk geld besparen. Hou er ook rekening mee dat de gerealiseerde besparing niet alleen voor dit jaar telt, maar ook doorweegt in de komende jaren.

 

Wat kan Wijnen Vastgoed voor u betekenen?

Neem contact op met Wijnen Vastgoed en register makelaar-taxateur o.z. en WOZ-taxateur Koen Wijnen beoordeelt GRATISde ontvangen WOZ-beschikking van uw woning en/of bedrijfsruimte. Als u een reële kans van slagen hebt dient hij voor u een WOZ-bezwaar in tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Als het bezwaar wordt gehonoreerd kunt u vele euro’s besparen op (een van) de volgende posten:

  • verlaging onroerende zaak belasting (ozb);
  • verlaging waterschapsheffing;
  • besparing op de inkomstenbelasting (Box 1 en/of Box 3);
  • erfbelasting (successierecht);
  • afschrijvingsmogelijkheden bedrijfspand.

 

Wat zijn de kosten?

Voor het indienen van een WOZ-bezwaarschrift rekenen wij per object een basisvergoeding van € 40,- exclusief btw. In het bezwaarschrift verzoeken wij namens u om toekenning van een algemene proceskostenvergoeding volgens de Algemene wet bestuursrecht voor de kosten die u maakt als gevolg van het inschakelen van een externe deskundige. Als het bezwaar vervolgens wordt gehonoreerd en de WOZ-waarde aangepast wordt, komt de vergoeding die u ontvangt van de gemeente voor het inschakelen van een externe deskundige toe aan ons kantoor als honorarium. Als er geen vergoeding wordt toegekend blijven de inspanningen boven de basisvergoeding voor onze rekening.

 

Bent u een belegger, ontwikkelaar of woningbouwcorporatie dan maken wij graag een persoonlijke afspraak met u over de speciale voorwaarden voor het doorlichten van uw vastgoedportefeuille.

 

Wat moet u doen om in contact te komen?

U kunt een vrijblijvende afspraak maken met ons via 0493-842775 of per email info@wijnen-vastgoed.nl

Stel een woningalert in